Kısa Mesafe Düşük Eğimde İniş Eğitimi

Kısa mesafe düşük eğimde inişlerde genellikle ilk inen, ekibin tecrübeli üyelerindendir. Bu ilk inen dağcı, ipin her çeşit karışıklığını çözecek ve istasyon bölgesi ile iniş rotasını ardından gelenlere düşebilecek döküntülerden temizleyecektir.
Birçok dağcı,  iple iniş sisteminin dört unsuru olan istasyon, ip, iniş yöntemi ve dağcıyı kontrol listesi olarak kullanırlar. İstasyonu gözden geçirmekle başlayın ve yeteri kadar sağlam olduğundan emin olun.
 
Daha sonra sırası ile şunları gözden geçirerek doğru olduklarından emin olun;
 
–  İpi tırmanışta zarar görüp görmediğinden
–  İstasyonun sağlam olup olmadığından
–  İpin istasyondan doğru geçip geçmediğinden
–  Kayaya sürtecek konum ve yerde düğüm olmadığından
–  İpin sıkışmadığından
–  İki iple inecekseniz ipleri birleştiren düğümden
–  Emniyet kemerinizin doğru bağlı olup olmadığından
–  Fren sisteminiz doğru takılmış mı?
–  Kilitli karabinler kapalı mı?
 
Yukarıdaki listeden emin olduktan sonra, yüzünüzü istasyona, sırtınız iniş rotasına dönük olarak ipten inmeye hazırsınız. İpe ağırlığınızı verdikten sonra inişe başlamadan önce diğer dağcıları aşağı ineceğiniz konusunda uyarmak için “iniyorum” diye bağırın.
 
Dengeli bir iniş için, bacaklarınız yamacın eğimine hemen hemen dik olmalıdır.
 
Yamaç eğimlerine göre ipe ağırlık verme şekilleri aşağıdaki gibidir.
 
İniş yaparken çıkabilecek sorunlar ise;
 
§  Ceket etekleri, uzun saçlar, kask kayışları iniş aletinin içine sıkışabilir.
§  Düğüm olmuş veya sıkışmış ip
 
İniş aletine sıkışmış olan nesneleri bıçağınız ile keserek kurtulabilirsiniz. Bıçak kullanırken dikkat etmelisiniz iniş ipinize gelebilecek bir darbe ağırlığınızla ipi hemen kesecektir.
 
İkinci sorunu ise iniş rotanızda uygun bir sette veya ip ortasında durma tekniğini kullanarak durun ve sorunu giderin.
 
DÜŞÜK EĞİMİMDE İNİŞİN ORTASINDA DURMAK
 
İple inerken yamacın yarısında durmanız gerekirse bunu yapmanın birkaç yöntemi vardır.
 
1.    İpi bacağınızın çevresine sarma yöntemi
2.    İpi fren sisteminizin üstünde kalacak şekilde birkaç düğüm atmaktır.
3.    Bazı iniş ve emniyet aletlerindeki ipi sabitleme özellikleri vardır.
4.    Prusik düğümüne yük vermek
 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
 
Kısa mesafe düşük eğim inişinin güvenliğini arttırmak için bazı seçenekler vardır. Bunlar özel durumlarda bazen yararlı olur veya acemi bir dağcıya ip inişi konusunda özgüven kazandırmaya yardımcı olur. Bunlar;
 
v  İpin sonuna düğüm atmak
v  İniş iplerine aşağıdan asılarak inen kişiyi frenlemek
v  Üstten emniyet
v  Prusik emniyeti kullanmak